Maatschappelijk verantwoord ondernemen


Wooncomfort voor morgen en overmorgen

Wooncomfort gaat niet alleen over vandaag, maar ook over morgen en overmorgen. Duurzaamheid speelt daarom een belangrijke rol binnen JéWé. Als producent en leverancier van hout gerelateerde producten hebben wij een speciale verantwoordelijkheid.

Meer dan een certificatie

Uiteraard voldoen we aan de European Timber Regulation (de internationale regels zoals vastgelegd in de Europese Houtwet) en zijn we FSC- en PEFC-gecertificeerd, net als al onze toeleveranciers. We streven naar zoveel mogelijk gebruik van grondstoffen uit duurzame bronnen en maken ons sterk voor duurzaam beheerd bos. Gecontroleerde houtkap is immers van cruciaal belang voor het behoud van de ecosystemen van onze planeet. We participeren ook in een duurzame energiecentrale, waar warmte wordt opgewekt met houtsnippers. Bovendien zorgen we dat zoveel mogelijk restmateriaal wordt gerecycled, bijvoorbeeld in onderplaten of pallets.


Bekijk hier ons FSC® certificaat

Bekijk hier ons PEFC certificaat

JéWé MVO Jaarverslag 2016

MVO gaat over de balans tussen sociale (people), ecologische (planet) en economische (profit) aspecten van ondernemen. Wij informeren je met trots hoe wij met deze balans omgaan binnen JéWé in dit jaarverslag. De scope van het verslag is het kalenderjaar 2016, voor JéWéRET Verkoopmaatschappij B.V. en B.V. Houtwarenfabriek v/h J. Willemstein. Met het oog op leesbaarheid zullen beide bedrijven samen aangeduid worden als ‘JéWé’.

We leggen de lat hoog

We kijken niet alleen naar ons eigen handelen, maar naar de hele keten. Van alle partners verwachten we bewustzijn op het gebied van duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. Daarbij leggen we de lat hoog. Niet alleen omdat onze klanten dat verwachten, maar omdat we oprecht vinden dat we als organisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben die we serieus moeten nemen. Ook op sociaal gebied. Zo werken we bijvoorbeeld samen met de sociale werkvoorziening 'De Avelingen Groep' en sponsoren we het lokale verenigingsleven.